Продукти

Стелажи за магазини и складово оборудване

Леки стелажи

Лекотоварните стелажни системи осигуряват възможност за съхранение на малки и средно обемни продукти, които не тежат много, по максимално добър начин, чрез подредба, която лесно може да бъде променена. Лекотоварните стелажи могат да бъдат изработени с метален плот, с дървен плот и със сепаратор, който може да бъде променян според размерите на складираните продукти. Тези системи могат да бъдат изработени и като стелажна платформа (полуетаж) в складове с голяма височина. - Нашите лекотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал. - Дебелината на изработваните профили варира между 1,5 - 2,5мм. - Дебелината плоскостите за плот е между 0,7 и 1,20мм и са изработени от DKP SAC и поцинкован материал. - Носещите траверси са изработени от St 37 и St 44 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. Дебелината им е между 1,5мм - 3мм.


Лекотоварни стелажи със сепаратор

Лекотоварни стелажи със сепаратор

Лекотоварни стелажи с платформа

Лекотоварни стелажи с платформа

Ниски лекотоварни стелажни системи

Ниски лекотоварни стелажни системи

Високи лекотоварни стелажни системи

Високи лекотоварни стелажни системи